0

Sivistystä ja demokratiaa

Suomen eduskunnassa käsitellään parhaillaan muutoksia kirjastolakiin. Siinä tulevaisuuden kirjastojen tehtävät halutaan nähdä aiempaa laajempina palvelukokonaisuuksina.
Punkaharjulla kirjasto-asia tilakysymyksineen on myös ajankohtainen, joten asiasta käytiin vilkasta keskustelua punkaharjulaisten keskustajärjestöjen järjestämässä keskustelutilaisuudessa 10.11. Punkaharju-talolla.
Kirjasto on suomalaisten mielestä tärkein kulttuuripalvelu.  Suomen kulttuurirahaston tutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä, että omalla paikkakunnalla toimii kirjasto.  Niin myös me punkaharjulaiset.  Tällä hetkellä Punkaharjun kirjasto on laadukas ja palveleva lähikirjasto, joka toimii asianmukaisissa tiloissa tarjoten asiakkaille moderneja kirjastopalveluja.

Punkaharjun kirjasto on alueen kaikkien asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka.  Siellä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jotka kokoavat ihmisiä muun muassa kirjailijavierailujen, satutuntien ja lukupiirien pariin.  Se on demokraattinen kulttuurilaitos, jolla on suuri merkitys etenkin lapsiperheille, koululaisille, eläkeläisille eli kaikenikäisille.  Maksuttomana lähipalveluna kirjastolla on suuri merkitys asukkaiden hyvinvointiin.
Punkaharjun kirjasto on alkuperäisesti kirjastoksi suunniteltu arkkitehtonisesti merkittävä rakennus. Sen tiloissa tieto on järkevästi organisoitu ja materiaali on helposti asiakkaiden saatavilla, joten se palvelee asiakkaitaan modernina informaatiokeskuksena.
Maailma muuttuu, tiedonsaanti internetin myötä on kehittynyt radikaalisti mutta siitä huolimatta, ja etenkin siitä syystä, kirjastojen tulee jatkossakin edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.
Valmisteilla oleva maakuntauudistus tuo mukanaan perustavanlaatuisia muutoksia kuntien tehtäviin.
Tehtävät opetus- ja kulttuuritoimessa ja etenkin alueen elinvoiman ylläpitäjänä ja kehittäjänä tulee jatkossa ensiarvoisen tärkeäksi myös elinkeinopoliittisesta näkökulmasta.
Punkaharjun kirjastoasiaa on mielestämme palloteltu julkisessa keskustelussa ja päätöksentekoelimissä liiaksi pelkästään tila- ja sijainti- ja säästökysymyksenä.

Savonlinnan kaupungin tulisi, ennen päätöksentekoa pelkästään yhdestä yksittäisestä punkaharjulaisia koskettavasta peruspalvelusta ja tilaratkaisusta, käydä laaja-alainen pohdinta siitä, millaisena kaupunki haluaa koko alueen elinvoiman ylläpitäjänä ja kehittäjänä profiloitua.
Punkaharjun kirjasto on tällä kertaa vuorossa sellaisessa pelissä, jossa etsitään hätäisesti ratkaisua yhteen kysymykseen, vaikka asioita tulisi käsitellä osana laajempaa peruspalvelu-kokonaisuutta. Punkaharjulla keskustelua on käynnistelty muutamissa yleisötilaisuuksissa, mutta  tällä  menolla  ja aikataululla  Punkaharjun kirjastosta on vaarassa tulla ahtaissa tiloissa toimiva  Punkaharjun kirjavarasto.
Punkaharjulla toimivat Keskustajärjestöt eivät halua nähdä asiaa pelkkänä helppona ratkaisuna, tilakysymyksenä ja säästöpäätöksenä, vaan osana laajempaa kokonaisuutta alueen elinvoiman kehittäjänä. Kirjastolaitos on suomalaisen sivistyksen kivijalka. Toivottavasti myös Punkaharjulla kirjasto saa toimia olemassa olevissa, asiamukaisissa tiloissa.
Punkaharjulla alueella toimivien Keskustan yhdistysten puolesta:

Jari Laamanen
Anneli Pulkka
Punkaharju

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...