0

Kaikki karhuluvat käytettiin Etelä-Savossa

Päättyneellä karhunmetsästyskaudella Etelä-Savossa saatiin saaliiksi yhteensä 15 karhua.

Seitsemän kontiota kaadettiin vakiintuneen kannan hoitoalueella ja kahdeksan levittäytymisvyöhykkeellä. Kaikki Etelä-Savoon myönnetyt kaatoluvat onnistuttiin käyttämään.

Koko maassa kaatui 179 karhua, joista 69 kaadettiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueella. Ennen metsästyskauden alkua Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 720–1 840 yli vuoden ikäistä yksilöä.

Itäiseen Suomeen sijoittuvalla vakiintuneen karhukannan hoitoalueella karhuja kaadettiin tänä vuonna 77 yksilöä. Karhukannan levittäytymisvyöhykkeellä, joka kattaa Keski-Suomen sekä alueita Etelä-Savosta, Kaakkois-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta, kaadettiin 23 karhua. Kehittyvän karhukannan alueella läntisessä Suomessa kaadettiin 10 karhua.

Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 70 karhua, joista 15 läntisellä poronhoitoalueella ja 55 itäisellä poronhoitoalueella. Läntisen alueen kiintiö käytettiin kokonaan ja itäisellä poronhoitoalueella kiintiöstä jäi yksi lupa käyttämättä.

Suomen riistakeskuksen mukaan karhukanta on tiheä ja täyttää suotuisan suojelutason kriteerit. Nykyään karhuja esiintyy sopivissa elinympäristöissä koko maassa. Ennen metsästyskauden alkua Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 720–1 840 yli vuoden ikäistä yksilöä, mikä on 15 prosenttia eli noin 250 karhua edellisvuotta enemmän.

Karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...