0

Maaseutuasuja kysyy, jyrätäänkö paikallinen demokratia

Lehtitietojen mukaan kaupunki aikoo lopettaa aluejohtokunnat ensi kevään kuntavaalien jälkeen. Näin ei missään tapauksessa saa tehdä, koska lähidemokratia ei toimi liitoskunnissa, jos aluejohtokunnat lopetetaan.
Liitoskunnat ilman toimivaa lähidemokratiaa ovat yhteisöllisyyden lopullinen tuho. Aluejohtokunnilla tulee olla toimintaansa varten riittävät määrärahat. Aluejohtokunnat ilman määrärahoja  ja päätösvaltaa ovat leikkidemokratiaa. Näin kuntalaisia oltaisiin kuulevinaan, mutta ei tosiasi assa kuunnella.
Viime kesänä Kerimäellä olleet tapahtumat olisivat jääneet järjestämättä, jos aluejohtokuntaa ei olisi ollut. Kaikkien tapahtumien järjestäminen vapaaehtoisvoimin talkootyönä ei tule onnistumaan, vaan tarvitaan aluejohtokunta niitä organisoimaan. Aluejohtokunnan tärkein tehtävä on puolustaa niitä entisen kunnan palveluja, jotka pitää säilyttää lähellä asukkaita.

Kaupungin virkamiesjohto ja osa politiikoista ei ilmeisesti arvosta kansalaisdemokratiaa. Onko siihen syynä se, että tämä sotkee valmista ja totuttua keskittynyttä vallankäyttöä?
Tulee mieleen kysymys, ovatko aktiiviset kuntalaiset riesa, joita pitää sietää, mutta vaikuttamaan heitä ei pidä päästää. Näinhän asia ei saa olla mikäli kaupunkia halutaan kehittää kokonaisuutena ja tasapuolisesti.
Paikallista demokratiaa pitää tukea myös siksi, että saadaan paikallinen asiantuntemus käyttöön. Esimerkiksi kaikkien yhdistysten ja seurojen avustushakemusten kierrättäminen kaupungin hallinnon kautta on joutavaa puliveivaamista.
Asiat pitää päättää paikallistasolla, jossa ne parhaiten tunnetaan. Kaupunki voisi siirtää myös sellaisia tehtäviä aluejohtokunnille joissa paikallinen asiantunmus voi säästää kustannuksia.
Väite siitä, että nykyinen käytäntö ei ole tasa-arvoinen kaupungin alueella, ei ole liitoskuntien syytä. Mikään laki ei estä perustamasta aluejohtokuntaa esimerkiksi niin sanotun vanhan Savonlinnan maaseutualueelle, jolloin tämäkin jupina saataisiin loppumaan. Olen myös sitä mieltä, että kaikki järki ja viisaus ei sijaitse yksinomaan kaupungintalolla.
Kuntalaisten ei pidä olla hyväntahtoisia hölmöjä, jotka hyväksyvät kaikki esitykset. Pitää uskaltaa kyseenalaistaa rohkeasti esityksiä ja tuoda esille omia näkemyksiään asioista.

Nythän tietenkin sanotaan, että näihin asioihin ei ole rahaa. Näin ei voi olla, koska yhteisöllisyys ja demokratia ovat niin tärkeitä asioita, että niihin rahaa pitää löytyä, jos ei ole tarkoitus siirtyä harvainvaltaan ja diktatuuriin.
Pitää muistaa, että demokratialla on hintansa, joka on aina maksettava.
Päättäjät pitäisi lähettää ilmeisesti Rovaniemelle opintomatkalle tutustumaan Yläkemijoen aluelautakunnan toimintaan. Siellä on aluelautakunnalle määritelty tehtävät ja määrärahat, joilla lautakunta hoitaa sille kuuluvat asiat.
Osaaminen ja osaamisen kehittäminen on tärkeä osa lähidemokratiaa. Sekä paikalliset asukkaat että kaupungin päätöksentekijät tarvitsevat koulutusta uudenlaiseen vuorovaikutukseen.
Savonlinnassa puuttuu ilmeisesti valmius luovuttaa päätösvaltaa alueille. Mielestäni menestyvän kunnan pitää vaalia aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa alueellaan.
Kunnat ja kylät eivät enää pärjää yksin. Nyt on aika yhdistää voimia kunnassa kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Ensi kevään kuntavaaleissa aion seurata, löytyykö päättäjiksi pyrkijöistä aluedemokratian kannattajia. Niitä, joilla ei ole selkeää mielipidettä asiasta, en aio äänestää.
Aluedemokratian ja maaseudun puolesta:

Kari Mielonen
Maaseutuasuja
Kerimäki

Kirjoita Puruveteen!
Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.
Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteinen.
Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.
Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Kirjoita sähköpostilla uutiset@puruvesi.net tai kirjepostilla Puruvesi/Lukijan mielipide, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...