0

Kreosootin pilaamaa maata jäi vielä sähkölinjalle

Punkaharjun Kulennoisista Kerimäen Herttualaan yltävän suurjännitelinjan sähköpylväistä vuotanutta kreosoottia jäi maaperään viime syksyn kunnostustyöstä huolimatta.
Kunnostusta valvoi Suur-Savon Sähkö Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy, jolta valmistui viime keväänä pilaantuneen maaperän kunnostuksesta loppuraportti. Raportti sisältää riskinarvioinnin maaperään jääneiden PAH-yhdisteiden terveys- ja ympäristöriskeistä.
Riskinarvioinnin mukaan sähkölinjan pylväiden kohdille jääneistä PAH-yhdisteiden pitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa.
Etelä-Savon ely-keskus antoi syyskuun lopussa riskinarvioinnista lausunnon, jossa se yhtyy näkemykseen. Ely-keskuksen mielestä linjalla ei ole enää puhdistustarvetta.

Haittaa ei arvioida syntyvän, vaikka sähkölinjalle jäi 23 pylvästä, joiden osalta numeerista kunnostustavoitetta ei saavutettu. Linjalla on 60 pylvästä, joista 55 puisia ja kreosootilla kyllästettyjä.
Maaperään arvioidaan jääneen puhdistuksen jälkeenkin vielä noin 100 kiloa PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteet voivat mahdollisesti aiheuttaa syöpää.
– Määrä jakautuu kuitenkin koko yhdeksän kilometrin mittaisen sähkölinjan matkalle, tarkentaa ely-keskuksen ympäristönsuojelun asiantuntija Mika Huttunen.
Terveyshaittaa ei pitäisi syntyä, koska haitta-aineiden jäännöspitoisuudet ovat vähintään puolen metrin syvyydessä. PAH-yhdisteistä naftaliini voi kulkeutua maaperästä ulkoilmaan, mutta sen ei pitäisi muodostaa merkittävää altistumisreittiä kohteessa.

Useille sähkölinjan varrella oleville kiinteistöille jäi kunnostuksen jälkeenkin maan- tai maa-ainesten käyttörajoitteita.

Lue lisää 20.10. Puruvesi-lehdestä.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...