0

Punkaharjun matkailuyritysten yhteismarkkinointi tiivistyy – Savonlinnan Seudun Matkailun tilanne huolestuttaa

Punkaharjun Matkailu Ry:n hallitus kertoo, että Punkaharjun matkailussa on meneillään erittäin positiivinen kehitysvaihe.
– Takana on vahva kesäsesonki, kävijä- ja yöpyjämäärät ovat kasvaneet jo usean vuoden peräjälkeen ja useassa yrityksessä suunnitellaan mittavia lisäinvestointeja tuleville vuosille.
Punkaharjun matkailuyritykset tiivistävät yhteistyötä entisestään Punkaharjun Matkailu Ry:n kautta. Suunnitelmissa on muun muassa yhteisiä markkinointiprojekteja, sähköisiä markkinointikampanjoita sekä messutyöskentelyä. Punkaharjulla on lisäksi toiminut jo usean vuoden ajan matkailuneuvonta Metsämuseo Lustossa, jossa ovet käyvät tiuhaan tahtiin vinkkejä kyselevien matkailijoiden toimesta.
Punkaharjun matkailun ydinalueella investoidaan rohkeasti. Vuosien 2009-2015 aikana investointien arvo oli 21,9 miljoonaa euroa ja suunnitelmissa on 17 miljoonan investoinnit vuoteen 2020 mennessä.
– Alueen matkailuyritykset työllistävät yli 200 kokoaikaista työntekijää ja alueella yöpyi vuonna 2015 yli 130 000 matkailijaa. Yöpymiset, asiakaskäynnit ja harjualueen kävijämäärät yhteenlaskettuna ydinalueella vieraili yli 210 000 henkilöä. Ydinmatkailualueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 15,85 miljoonaa euroa, Punkaharjun Matkailu Ry:stä kerrotaan.

Savonlinnan Seudun Matkailun nykytilaa on seurattu Punkaharjun matkailyrityksissä erittäin huolestuneena. Vallitseva käsitys on, että Savonlinnassa käytännön tason matkailupalvelut on ajettu alas.
– Merkillepantavaa on, että Savonlinnan alueen ainoat matkailuneuvonnat sijaitsevat Punkaharjulla sekä kuluneesta kesästä alkaen myös Kerimäellä – mutta ei Savonlinnassa. Tätä tilannetta punkaharjulaiset yritykset pitävät ennenkuulumattomana matkailukaupungiksi tituleeratussa kaupungissa.
Matkailuneuvonnan puuttuminen Savonlinnasta on aiheuttanut hämmästystä yrityksien asiakkaiden keskuudessa. Punkaharjun Matkailu Ry:n jäsenistö ilmaiseekin huolensa siitä, että Savonlinnan kaupungin tahtotila matkailuelinkeinon ja alueellisen matkailuorganisaation suhteen näyttää vähäiseltä. Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n olemassaolo koetaan hyvin tärkeäksi, mutta Punkaharjun Matkailu Ry:n jäsenistö ilmaisee tyytymättömyytensä nykytilanteeseen.
Punkaharjulaiset matkailuyritykset pitävät matkailualaa varmana kasvunalana Suomessa.
– Hyvällä alueellisella yhteistyöllä saadaan koko Savonlinnan aluetta hyödyttävää lisäkasvua. Koko Savonlinnan alueella on valtavasti hyödyntämistä odottavia vahvuuksia, kärkiteemana puhdas luonto. Tehokkaalla, kaikkien toimijoiden yhteismarkkinoinnilla, saadaan alueen potentiaali entistä paremmin hyödynnettyä.
Punkaharjun matkailuyritykset aikovat syventää entisestään yhteismarkkinointiaan viime vuosien johdonmukaisen kasvun jatkamiseksi.

 

Lue lisää alueen matkailukesästä torstain 8.9. Puruvedestä.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...