0

Luston hanke sai apurahan

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt ensimmäiset Taide²-apurahat. Apurahoja myönnettiin yhteensä 660 000 euroa neljälle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Lusto – Suomen Metsämuseo, Vantaan taidemuseo Artsi, Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX sekä Viitasaaren kesäakatemia.
Apuraha suunnattiin taiteen alan rekisteröidyille yhteisöille, säätiöille ja julkisille taidelaitoksille, joita kannustettiin yhteistyöhön keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Hakemuksia jätettiin hakuaikana 263.
Taide²-apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus. Lue tiedote Suomen Kulttuurirahaston sivulta.

Myrskyn merkit törmäyttää taidetta, tiedettä ja kulttuuria

Luston johtama kaksivuotinen Myrskyn merkit -hanke on taiteilijoiden, kulttuurintutkijoiden ja luonnontieteilijöiden innovatiivinen avaus toisenlaiseen tekemiseen. Hankkeessa tuotetaan uudelleen hyödynnettävä myrskykonsepti: prosessikuvaus taiteen, tieteen ja kulttuurin törmäytyksestä ja siinä saaduista oppimiskokemuksista. Konsepti yhdistää eri alojen sisältöjä ja tekemisen tapaa, haastaa totuttuja prosesseja ja on jatkossa sovellettavissa muihin teemoihin ja muille toimijoille.

Myrskykonseptin avulla hankkeessa toteutetaan uusia yleisöjä etsivä näyttelyllinen ja toiminnallinen Myrskyasema: eri taiteenlajien, luonnontieteen ja kulttuurintutkimuksen tulkinta myrskystä ja sen kokemisesta. Se on kulttuurihistoriallisten museoiden esittämistavan mukaisesti juonellinen, mutta taiteen tapaan teosmainen kokonaisuus, johon voi tutustua esimerkiksi museo-, luonto- ja tiedekeskustiloissa ja joka voi jatkaa elämäänsä kiertämällä muuallakin. Myrskyaseman teokset valottavat muun muassa myrskyjen historiaa ja tulkintaa kansanperinteestä tähän päivään, myrskyjen syntymistä sekä ihmisten myrskykokemuksia ja -muistoja. Hankkeeseen liittyy myös verkossa ja luonnossa nähtäviä osia.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...