0

Tieto lisää elinvoimaa

Heinäkuun lopussa Savonlinnan Saimaa Summitin yhteydessä järjestetyssä Yliopistoseminaarissa sveitsiläinen innovaattori, Erich Chiavi herätteli keskustelua Savonlinnaan perustettavasta innovaatiohubista. Idea perustuu siihen, että rakennetaan puitteet yrittäjien, korkeakoulujen, julkishallinnon toimijoiden ynnä muiden kiinnostuneiden tahojen tiedon vaihtamiselle.
Säännöllisesti järjestettävissä tapaamisissa ratkaistaisiin moninaisia kysymyksiä hyödyntäen erilaisten tahojen poikkitieteellisestä osaamista. Innostuin valtavasti puheesta, kun näin sieluni silmin samanhenkisen ideointiyhteisön muodostuvan pienemmässä mittakaavassa Punkaharjulla.

Seminaarin toisen puhujan, professori Göte Nymanin kokemus on, että monesti parhaat ideat kumpuavat alhaalta ylöspäin, ruohonjuuritasolta. Pitää vaan luoda otollinen ympäristö ihmisten luontaisille kohtaamisille. ”Törmäytetään” erilaisia osaajia – niin yrittäjiä, peruskoululaisia, professoreita, poliitikoita, maatalousyrittäjiä, suuryrityksen johtajia kuin käsityöläisiäkin – ratkomaan kysymyksiä ja luomaan uutta.
Meidän on vaan synnytettävä helposti saavutettavia, matalan kynnyksen paikkoja, joissa meistä jokainen voi tuoda esiin mitä erilaisempia kysymyksiä ja ideoita. Oma kokemukseni muutamasta vuodesta Ruutitynnyrissä on vahvistanut käsitystäni siitä, että useamman henkilön keskustelusta syntyy aina uutta tietoa. Jokaisesta kohtaamisesta oppii ainakin itse jotakin, kun pitää mielensä avoinna!

Keväällä punkaharjulaiset kuudesluokkalaiset kävivät Lappeenrannan Yrityskylässä, jossa he yhden päivän ajan pääsivät kokeilemaan omia kykyjään suoriutua yritysmaailman erilaisista työtehtävistä. Koululaisten palaute kohtaamisesta on ollut positiivista ja tällaista nuorten ja yritysmaailman törmäyttämistä pitää jatkaa. Moni yrittäjä voi hyötyä ennakkoluulottoman nuoren tuoreista ajatuksista omassa toiminnassaan. Yhteisönäkin meidän on hyvä antaa nuorisolle tilaa ja luoda heille mahdollisuuksia tuoda oman äänensä kuuluviin.

Vilkkaimman matkailusesongin päätyttyä on aika tehdä yhteenvetoa kesän kokemuksista. Kesän aikana meille on kertynyt muun muassa vierailijoiltamme valtava määrä tietoa, jota pitää jakaa ja hyödyntää seuraavaan kesään valmistautumisessa.
Jokainen vierailija on meille kaikille tärkeä ja tavoitteenahan on, että ainutlaatuiset kohtaamiset paikkakunnalla tuovat matkailijan tänne uudestaan. Tärkeää on myös, että vieraamme kertoo ystävilleen, kuinka valloittavan elämyksen hän on täällä ollessaan kokenut. Meiltä samanlaisen elämyksen tuottaminen onnistuu entistä helpommin, kun tiedämme, minkälaisista kohtaamisista onnistunut kokemus oikeasti muodostuu ja mitä pitää parantaa.

Tehostamalla lähiseudun toimijoiden tiedon jakamista ja yhteistyötä voimme lisätä alueemme tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Yhdessä tekeminen lähtee helpoimmin liikkeelle naapurin kanssa ja yhteistyön onnistuminen johtaa seuraavaan yhteistyöprojektiin sekä osallistujajoukon laajenemiseen. Meillä on Punkaharjulla hyvä vauhti päällä ja nyt lisätään kierroksia! Alueen elinvoimaisuuden vahvistuminen on meistä kiinni. Eikä kyse ole aina rahasta, vaan siitä, että meillä on oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita.
Tartutaan toimeen ja kootaan yhdessä tieto siitä, minkälaista osaamista ja mitä palveluita meidän alueellamme on, ja mistä kaikki löytyy. Tulkaa kertomaan ja kysymään mitä tahansa maan ja taivaan väliltä 3.9 järjestettävässä Harjun Syysmiitinkissä!

Ruth Lähdeaho-Kero
Kirjoittaja on punkaharjulainen
yrittäjä ja opiskelija.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...