0

Oikeus piti voimassa yhteisösakon Metsäliitolle

Hovioikeus piti voimassa Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomion Metsäliitto Osuuskunnan yhteisösakosta, koska Metsäliiton talouspäättäjät eivät olleet hyväksyneet yhteisön budjettiin Punkaharjun vaneritehtaan tukkihautomon katon korjaamiseen tarvittavia rahoja.
Tehtaan johto oli vuonna 2009 huomannut, että tehtaan tukkihautomon katto oli huonossa kunnossa ja tehnyt Metsäliiton budjetista päättävälle talousjohdolle esityksen sen korjaamiseksi. Johtoryhmä ei ollut myöntänyt siihen tarvittavia rahoja.
Metsäliiton talouspäättäjät hyväksyivät katon korjaamisen budjettiin vasta vuonna 2013, kun rakennuksen kattoon oli tullut yhteen kohtaan sortuma. He olivat oikeuden mukaan laiminlyöneet huolehtia työsuojelun taloudellisista edellytyksistä, mikä on yksi työturvallisuusrikoksen tekotapa.
Käräjäoikeus tuomitsi Metsäliitolle työturvallisuusrikoksesta 100 000 euron yhteisösakon sekä menettämään valtiolle investoinnin lykkäämisellä saadun korkohyödyn. Metsäliitto valitti hovioikeuteen yhteisösakon rahamäärästä ja menettämisseuraamuksesta. Metsäliiton valituksen mukaan työturvallisuusrikoksesta tuomittu 100 000 euron yhteisösakko oli kohtuuttoman suuri eikä työturvallisuusrikokseen liittyvänä menettämisseuraamuksena voida määrätä investoinnin lykkäämisestä saatua korkohyötyä.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden työturvallisuusrikoksesta tuomitsemaa 100 000 euron yhteisösakkoa. Hovioikeus katsoi samoin kuin käräjäoikeus, että Metsäliitto Osuuskunnan ylimmässä johdossa on tapahtunut työturvallisuuslaiminlyönti.
Hovioikeus totesi, että kun vastuullisessa asemassa olevat henkilöt menettelevät moitittavasti, sitä on pidettävä vakavana ja se osoittaa piittaamattomuutta työturvallisuussäännöksiä kohtaan. Ylioikeuden mukaan tämä on otettava huomioon yhteisösakon määrää korottavana seikkana. Hovioikeus totesi myös, että sillä, että katon sortuma ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä kukaan loukkaantunut, ei ole työturvallisuusrikoksen arvioinnissa merkitystä.
Yhteisösakon lisäksi hovioikeus tuomitsi Metsäliiton menettämään työturvallisuusrikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä kattorakenteen korjauskulut 2 469 euroa, jotka olivat noin puolet koko rakennuksen korjauskuluista. Hovioikeus totesi, että investoinnin viivyttämisestä saatu korkohyöty voidaan tuomita työturvallisuusrikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä valtiolle menetetyksi.

 

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...