0

Vallan ja vastuun jakamisesta

Yhteisössä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asiaan sitoutuneiden toteuttajien lisäksi joku, joka tekee viimeisen päätöksen ja ottaa vastuun tehtävän onnistumisesta.
Hän saa tietysti myös tuntea epäonnistumiset nahoissaan. Mutta onneksi hyvä johtaja tietää niin omat rajansa kuin kanssaan työtä tekevien osaamisalueetkin, joten menestyminen on osaavien henkilöiden yhteistyön tulos.

Hyvä johtaja ei istu oman työpöytänsä takana käskyjä jakamassa, vaan jalkautuu niiden ihmisten keskuuteen, jotka tekevät työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Hän tietää henkilöt, jotka osaavat parhaiten hoitaa tiettyjä tehtäviä ja luottaa heidän kykyihinsä, antaen heille valtaa ja vastuuta tehtävän suorittamiseen. Vain taruolento pystyy ja ehtii tekemään kaiken itse. Ja mitä suurempi organisaatio on kyseessä, sitä tärkeämpää on tehtävien jakaminen viisaasti.

Me ihmiset olemme hyvin erilaisia. Jokaisella on omien osaamisalueiden ja vahvuuksien lisäksi toisistamme poikkeavia luonteenpiirteitä.
Joku haluaa tehdä esimerkiksi töitä kahdeksasta neljään ja unohtaa työasiat työpaikalta poistuessaan, kun taas toinen pyörittelee työasioita päässään vapaa-ajallaankin.
Yksi haluaa vain tehdä työnsä yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan, kun toinen taas pohtii jatkuvasti, miten työn voisi tehdä entistä nopeammin ja laadukkaammin.

Olemassa olevien käytäntöjen tai sääntöjen kyseenalaistaminen on luontaista joillekin ihmisille ja viisas johtaja antaakin tilaa ja kannustaa tällaiselle haastamiselle. Moni uusi keksintö tai liikeidea on tuloksena rakentavasta kyseenalaistamisesta. Moni yksinyrittäjä tunnistaakin itsessään haastajaluonteen.
Nykypäivänä on itsestään selvä, että käskevä johtaja on paikallaan vain kriisitilanteissa, jolloin päätöksiä on tehtävä nopeasti, tiedostaen määräyksen sisältämät suuretkin riskit.
Tosin tärkeä osa johtamista onkin mahdollisten riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden välttäminen. Riskin toteutuessa hyvin johdettu yhteisö tietää miten erilaisissa kriisitilanteissa toimitaan ja kuka vastaa tiedottamisesta.

Keskustelua käydään siitä, onko johtamistaito perittyä vai opittua. Ainakin johtamisen opinahjoja ja oppikirjoja on maailma pullollaan, joten omaa johtamistaitoaan voi kehittää. Hyvä johtaja saa omalla toiminnallaan muut ihmiset innostumaan ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, eikä hänen tarvitse erityisesti korostaa olevansa johtaja.

Ruth Lähdeaho-Kero
Kirjoittaja on punkaharjulainen  yrittäjä ja opiskelija.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...