0

Kerimäen rantojen niitto alkamassa osana Freshabit Puruvesi -hanketta

Kerimäen kirkonkylän rannoilta Puruvedeltä niitetään vesikasveja heinä-elokuussa. Savonlinnan kaupunki on antanut suostumuksensa vesikasvojen niittoon Ely-keskukselle.
Niittotyöt liittyvät liittyvät Freshabit Life IP -Puruveden aluehankkeen vesienhoitotöihin. Niiden tavoitteena on parantaa veden laatua ja veden vaihtuvuutta sekä edistää vesistön virkistyskäyttöä poistamalla ylitiheää vesikasvillisuutta matalilta ranta-alueilta.
Niitettävä alue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman lähelle kirkkorannan ja Matinniemen välille.
Niitot suoritetaan neljän-kuuden päivän aikana heinä-elokuussa ja kolmena perättäisenä vuotena samoilla alueilla. Ely-keskuksen mukaan niitto tehdään mahdollisimman läheltä pohjaa.

Työssä käytetään niittovenettä, yhtä tai kahta niittojätteen keräysvenettä sekä nosturilla varustettuja traktoreita niittojätteen siirtämiseksi nostoalueelta läjitysalueelle.
Jäte siirretään välittömästi niiton jälkeen nostopaikalle ja edelleen läjitysalueelle. Läjitysaika on noin kaksi viikkoa.  Niiton edellytyksenä on, että ennen töiden aloitusta toimenpidealueilta poistetaan kaikki pyydykset.
Etelä-Savon Ely-keskus on järjestänyt niittojen toteutuksesta kilpailutuksen, jonka tulos varmistuu lähiaikoina. Toteutukseen kuuluu työalueilla mahdollisesti olevien sähkö-, puhelin- ym. kaapeleiden sekä vesi- ja viemärijohtojen sijainnin selvittäminen sekä niitto ja siitä syntyvän jätteen läjittäminen tilaajan osoittamille rantapaikoille.

 

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...