0

Aluejohtokuntia pidetään ehdottoman tarpeellisina

Kerimäen ja Savonrannan aluejohtokuntien työ sai erinomaiset arviot järjestöille ja yksityishenkilöille keväällä suunnatussa kyselyssä. Aluejohtokuntien työ nähtiin erittäin tarpeellisena myös tulevaisuudessa.
– Vastauksissa heijastui omien alueiden esiin tuominen sekä niiden puolustaminen ja kehittäminen, tiivistää molempien aluejohtokuntien esittelijänä toimiva tarkastusinsinööri Jorma Mattinen.
Aluejohtokunnat ovat työskennelleet Savonlinnassa kolme ja puoli vuotta. Toimielinten tulevaisuudesta vuoden 2016 jälkeen ei ole vielä tietoa.
Mattisen toiveissa on, että aluejohtokunnat saisivat tässä vaiheessa jatkaa kesään 2017 niin kuin muutkin kunnalliset luottamuselimet.
Niiden toimikausi on tavallista pidempi, koska seuraavat kuntavaalit käydään vasta keväällä 2017. Aluejohtokunnille ei tosin ole vielä budjetoitu rahaa ensi vuodelle.

Kerimäeltä saatiin parikymmentä vastausta yksityishenkilöiltä ja kymmenkunta järjestöiltä. Savonrannalla vastauksia tuli vajaa kymmenen.
Valtaosissa vastauksia todettiin aluejohtokuntien nykyinen toiminta erittäin tarpeelliseksi. Aluejohtokuntien todettiin onnistuneen toiminnassaan erittäin hyvin tai hyvin. Aluejohtokunnilla kiiteltiin olevan näkemystä alueen tarpeista. Jäseniä kehuttiin aktiivisiksi.
Aluejohtokuntia pidettiin lähes poikkeuksetta erittäin tarpeellisina myös tulevaisuudessa. Perusteet olivat moninaiset: paikallistuntemus, edunvalvonta, alueilla järjestettyjen tapahtumien jatkuminen sekä kyläyhdistysten ja muun järjestötoiminnan tukeminen.

Aluejohtokuntien lakkauttaminen herättää monenlaisia pelkoja. Lähidemokratian, alueiden kehityksen ja paikallisten tapahtumien arvellaan kuihtuvan.

 

Lue lisää 22.6. Puruvesi-lehdestä.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...