0

Reijo Jantusesta Vuoden vesistökunnostaja

Pro Puruvesi -yhdistyksen kerimäkeläinen puheenjohtaja Reijo Jantunen on saanut Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon aktiivisesta työstään Puruveden suojelun hyväksi. Vuoden vesistökunnostaja -palkinto luovutettiin neljättä kertaa, ja sen ojensi Jantuselle ympäristöneuvos Hannele Nyroos 7. kesäkuuta vesistökunnostusverkoston seminaarissa Lappeenrannassa.

Palkintosadetta on riittänyt, sillä viime viikolla Pro Puruvesi ry. sai Etelä-Savon ympäristöpalkinnon, ja viime vuonna vastaavan tunnustuksen Pohjois-Karjalan puolelta.

Pro Puruvesi ry perustettiin vajaa kuusi vuotta sitten herättämään eri tahoja ymmärtämään vesiensuojelun tarpeellisuus myös Puruvedellä, vaikka sen vedenlaatu oli luokiteltu erinomaiseksi. Pro Puruvesi ry:n toiminta on laaja-alaista, monipuolista, luovaa ja näkyvää.

Muutamassa vuodessa mielikuvat Puruvedestä ja sen vesiensuojelun tarpeesta ovat muuttuneet. Pro Puruvesi on panostanut viestintään sekä ympäristökasvatukseen ja saanut toiminnalleen runsaasti näkyvyyttä mediassa. Pro Puruvesi ry:llä on tällä hetkellä noin 1200 jäsentä, ja sen sidosryhmät ovat vahvasti mukana yhteistyössä.

Yhdistys oli keskeinen aloitteentekijä ja osallistuja laadittaessa vesiensuojelun yleissuunnitelmaa järvelle ja sen valuma-alueelle. Puruveden niukkaravinteisuus ja vesistön ainutlaatuisuus on otettu huomioon kaikissa toimenpiteissä. Niiden suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta on tehty systemaattisesti ja ammattitaitoisesti. Puruvesi on valittu yhdeksi EU-rahoitteisen FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kohdealueeksi.

Palkinnon perustelujen mukaan  Reijo Jantunen on asialle omistautumisellaan ollut muutoksen ajava voima. Hän on tehnyt paljon pyyteetöntä ja omaehtoista vapaaehtoistyötä valtakunnallisestikin tärkeän vesistön hyväksi.

Vuoden vesistökunnostaja-palkinnon saaja voi olla henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkinnonsaajan valitsee vuosittain vaihtuva raati, johon tänä vuonna kuuluivat Pekka Kansanen Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:stä, Esa Lehtinen Virtavesien hoitoyhdistyksestä, Markus Tapaninen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Virpi Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksesta ja Hannele Nyroos ympäristöministeriöstä.

Palkinto ojennetaan voittajalle vuosittain järjestettävän vesistökunnostusverkoston seminaarin yhteydessä. Tänä vuonna seminaari järjestettiin Lappeenrannassa yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen, Etelä-Karjalan liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Freshabit LIFE IP- ja PISARA-hankkeiden sekä Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...