0

Pro Puruvesi sai ympäristöpalkinnon

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi vuoden 2016 ympäristöpalkinnot Pro Puruvesi -yhdistykselle ja Pro Joroisselkä –yhdistykselle Palkinnot luovutettiin yhdistysten edustajille perjantaina 3.6.2016 Joroisissa.

Palkintojen perusteena on yhdistysten kansalaisaktiivisuuden voimin toteutettu toiminta vesien hoidon ja vesien tilan parantamiseksi. Toiminnassaan yhdistykset ovat osoittaneet yhteistyökykyisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta viranomaisyhteistyössä ja toiminnassa alueensa asukkaiden kanssa.

Vuosia 2016-2021 koskevissa vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan kaikkia, myös paikallisia tahoja, kuten kansalaisia ja vesien eri käyttäjäryhmiä sekä vesialueen omistajia. Pro Joroisselkä –yhdistys ja Pro Puruvesi –yhdistys ovat Ely-keskuksen mukaan hyviä esimerkkejä paikallisesta sitoutumisesta vesienhoitotyöhön.

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on saavuttaa ja turvata pintavesien vähintään hyvä ekologinen tila. Etelä-Savossa muun muassa Joroisten seutu ja Puruvesi on valittu vesienhoidon painopistealueiksi. Joroisissa monin paikoin, esimerkiksi Joroisselällä ja Valvatusjärvellä vesien ekologinen tila on hyvää huonompi. Puruvesi on puolestaan erinomaisessa tilassa, mutta toisaalta siellä on havaittavissa nuhraantumiskehitystä. Molemmat alueet ovat myös erittäin tärkeitä vesien virkistyskäytön kannalta ja paikalliset ovat huolissaan vesien tilan viimeaikaisesta kehityksestä.

Puruvesi saatiin mukaan EU-rahoitteiseen FRESHABIT LIFE IP -hankkeeseen Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Pro Puruvesi -yhdistyksen aktiivisen toiminnan ja toimijoiden takia.

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa ympäristöpalkinnon vuosittain. Palkinnon saajan valinnassa painotetaan sitä, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Etelä-Savon alueella. Ympäristöpalkinnolla halutaan kiinnittää huomiota ympäristöasioihin sekä kannustaa eteläsavolaisia luonnon- ja elinympäristön hoitoon ja suojeluun.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...