0

Hajajätevesiasetus on perälauta

Kansanedustaja Kaj  Turunen kirjoittaa kolumnissaan Puruvesi –lehdessä 19.5.2016 suuripiirteisesti jätevesiasetuksesta. Kuten maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen totesi mediassa asetuksen lieventämisesityksen julkistamisen yhteydessä, asetus on perälauta. Eli kun asiasta ei ole muita säädöksiä kunnassa, käytetään asetusta.
Savonlinna on Kerimäen pieniä järviä lukuun ottamatta yleiskaavoitettu ja osin ranta-asemakaavoitettu. Koska liitoskunnissa ei ollut omia kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä, kaavoihin otettiin jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä, jotka ovat Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä tiukempia mm. suojaetäisyysvaatimusten osalta.

Asetus ei aja kaavamääräysten eikä kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten yli vaan paikallisia määräyksiä noudatetaan. Tämä jäi Turuselta mainitsematta ja sen myötä johtopäätös, että asetuksella ei ole vaikutuksia Savonlinnassa. Muista Puruvesi –lehden levikkialueen kunnista en tiedä.
Liitoskunnat olivat ottaneet kaavoihin rantavyöhykkeen leveydeksi  200 m. Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä leveys on määritelty maasto-olosuhteista riippuen 100-200 metriä, käytännössä on noudatettu leveytenä 150 metriä. Turusen kolumnin 100 metriä on Savonlinnassa harhaanjohtava.

Niin sanotuissa kuivan maan paikossa (eli rantavyöhykkeen ja pohjavesialueen ulkopuolella) on Savonlinnassa koko ajan noudatettu perinteistä kolmen tiiviin saostuskaivon ja imeytyskentän käyttöön perustuvaa käsittelylaitevaatimusta ja suhtauduttu nihkeästi kiinteistökohtaisiin pienpuhdistamojen hankintaan.
Siperia on opettanut, että harrastus hoitaa niitä paremmin kuin kompostoria on vähäistä – ja sekin hiipuu ajan myötä. Pienpuhdistamoissa menevät vain rahat ja aikaa myöten ympäristön kuormitus vain kasvaa. Asetuksen lieveneminen ei vaikuta näihin kuivan maan paikkoihinkaan Savonlinnassa.
Eipä jää paljon käteen perussuomalaisten riemusta, että ”asetuksen muutoksilla tullaan helpottamaan maaseudun asukkaiden ja mökkiläistemme elämää”. Politiikassa on aina ripaus helppoheikkimäisyyttä. Nyt keksimään uutta täkyä, jolla kansa saadaan koukkuun seuraavissa vaaleissa.

Matti Rautiainen
Ympäristöpäällikkö
Savonlinnan kaupunki

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...