0

Loma-asunnot ja maaseutu

Vapaa-ajan asuntoja on maassamme viimeisimpien selvitysten mukaan noin 720 000. Etelä-Savossa on toiseksi eniten vapaa-ajan asuntoja, mökkien määrä on hiukan alle 50 000.
Mökit ovat osa alueemme elintapaa, sillä lähes 1,3 miljoonaa taloutta eli yli puolet suomalaisista mökkeilee kotimaassamme. Näistä mökkeilijöistä noin puolet vuokraa itselleen mökin.
Vapaa-ajan asuminen ja vakituinen asuminen lähenevät toisiaan. Yli 20 000 mökillä todellisuudessa asutaan ympäri vuoden. Vapaa-ajan asumisella on suuri taloudellinen merkitys, sillä siihen käytetään vuosittain yli 7 miljardia euroa.

Mökkiläiset käyttävät paljon mökkikunnan yksityisiä ja kunnallisia palveluja ja joissakin kunnissa mökkiläiset mahdollistavat mm. kauppojen ympärivuotisen toiminnan. Mökkeily työllistää tälläkin hetkellä yli 90 000 henkilöä. Matkailuun panostaminen myös työllisyyden hoidon kautta on mahdollisuus, jota kunnilla ei ole varaa jättää käyttämättä.
Suomen nykyinen hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jolla mökkikulttuuria voidaan edistää. Hallitusohjelman tavoitteeksi on otettu mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamien ja rakentamismahdollisuuksien helpottaminen. Hallitus tulee lyhentämään normien purkamisella päätösprosesseja sekä haja-asutusalueiden rakentamista.
Tavoitteena on myös helpottaa mökkien muuttamista ympärivuotiseen asumiskäyttöön sekä alentaa maatalouden tuotantorakennuksien kiinteistöveroa. Niiltä tuotantorakennuksilta, jotka eivät ole käytössä, mielestäni voitaisiin vero poistaa kokonaan. Hallitus siirtää rakentamisen poikkeuslupapäätökset kokonaisuudessaan kuntiin.   Lisäksi jatkossa kuntien kaavoitusvaltaa vahvistetaan ja ELY -keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muuttuu konsultoivaksi.
Myös kuntien olisi ymmärrettävä mökkiläisten tarpeet paremmin ja ottaa heidät mukaan hoitamaan yhteisiä asioita.  Kuntien olisi myös pidättäytyä jatkuvilta vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveron korotuksilta.

Jätevesiasetus lievenee ennen kaikkea perussuomalaisten ansiosta. Lievennyksiä jätevesiasetukseen tulee asuinkiinteistöille, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004.
Jätevesijärjestelmiä ei tarvitse rakentaa, ellei asunto sijaitse pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöistä. Lain tekstiin saatiin myös olennaisia muutoksia, joilla vältettiin se, että julkisivun muuttaminen tai lämpöeristysremontti olisi pakottanut asentamaan myös viemärijärjestelmät jätevesiasetuksen tiukimpien säädösten mukaisesti. Näillä muutoksilla tullaan helpottamaan maaseudun asukkaiden ja mökkiläistemme elämää.
Kansainvälisten levottomuuksien seurauksena on todennäköistä, että lähivuosina kotimaan matkailu tulee kasvamaan. Myös Aasian maista tulleiden matkailijoiden kiinnostus lomailuun Suomessa on kasvanut. Kiinasta tulleet matkailijat etsivät Suomesta puhdasta luontoa ja hiljaisuutta.  Etelä-Savo voi tarjota sekä kotimaisille että ulkomaalaisille matkailijoille kaikkea sitä, mitä hyvältä lomalta voidaan toivoa.

Kaj Turunen
Kirjoittaja on perussuomalaisten savonlinnalainen kansanedustaja.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...