0

Metsäbiotalous vauhdittaa vientiä

Suomi on biotalouden ja metsäosaamisen johtomaita. Biotalous ja cleantech onkin yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista, joiden avulla on tarkoitus luoda työtä ja kasvua Suomeen.
Potentiaalia tähän on olemassa: Metsäteollisuus on Suomen suurin viejä ja kysyntää suomalaiselle osaamiselle kansainvälisillä markkinoilla on olemassa.
Kestävään kehitykseen kannustavan biotalousstrategian kärkihankkeisiin kuuluu tärkeänä osana metsäteollisuus ja puun jalostaminen. Hallituksen tavoitteena on monipuolistaa, lisätä ja jalostaa puun käyttöä, paitsi tekemällä parannuksia metsien hoitoon ja lisäämällä metsänhoidon yrittäjämäisyyttä, myös käynnistämällä ja tukemalla biotalouden tukimusta ja innovaatiotoimintaa.
Tavoitteena on jalostaa Suomen korkeaa metsätaloudellista osaamista kohti kansainvälistä kilpailuvalttia, mikä synnyttäisi Suomeen uusia yrityksiä, innovaatioita ja työtä.

Etelä-Savon maakunta on Suomen merkittävin, mitä tulee puutuotantoon ja puuvarojen hyödyntämiseen. Maakunnan mahdollisuudet ymmärretään hyvin.
Etelä-Savon maakuntaliitto on älykkään erikoistumisen strategiassaan ottanut metsäbiomassan hyödyntämisen yhdeksi sektoriksi, johon maakunnassa on jo olemassa vahvaa osaamista, mutta johon on panostettava vielä lisää, jotta saamme siitä myös mahdollisimman paljon irti.
Annettavaa nimittäin löytyy: Historialliset perinteet metsänkasvatuksesta ja biomassan hyödyntämisestä yhdistyvät tänä päivänä uusiin teknologisiin innovaatioihin ja tuotekehittelyyn.

Mikkelin ammattikorkeakoulu on kunnostautunut ympäristötekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. AMK:n Savonlinnassa sijaitseva Kuitulaboratorio pilotoi yhdessä Aalto-yliopiston kanssa mikroselluloosan valmistusmenetelmiä ja hakee uusia käyttötarkoituksia tuotteelle.
Mikroselluloosalla on käyttömahdollisuuksia muun muassa lääketeollisuudessa, rehutuotannossa, kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa sekä vesien puhdistamisessa.
Metsäbiotaloudella on vielä paljon annettavaa Suomelle erityisesti uusien menetelmien ja tuotesovellusten tiimoilta ja Etelä-Savo on luontainen paikka tutkimuksen tekemiseen.
Julkinen panostus vaatii rinnalleen myös kasvavaa yritysyhteistyötä, jotta tuotejalostusta voidaan viedä pidemmälle.

Kehitys, osaaminen ja innovointi on välttämättömiä, mikäli haluamme kasvattaa Suomen osuutta kansainvälisillä markkinoilla. Suomen osuus on tällä hetkellä noin neljä prosenttia kokonaisviennistä.
Uusia markkinoita on tarjolla esimerkiksi Kiinassa, jossa aikaisemmin kysytty suomalainen paperi on vaihtumassa, suomalaisten paperikoneiden toimittamisen myötä, kasvavaksi markkinaksi suomalaiselle sellulle. Kuten monessa muussakin asiassa, myös tässä luotetaan suomalaiseen osaamiseen ja laatuun.
Metsät ja metsäsektorin osaaminen ovat jatkossakin Suomen ulkomaankaupan teräviä kärkiä, joiden vaikutus koko vientisektoriin on valtava.

Lenita Toivakka

Kirjoittaja on mikkeliläinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (kok.)

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...