0

Norppien äänikarkottimia ei saa käyttää Puruvedelläkään

Etelä-Savon ELY-keskus kieltää äänikarkotinlaitteiden käytön Saimaalla saimaanhylkeiden karkottamiseksi kalarysiltä. Poikkeuslupaa karkottimelle haettiin muun muassa Puruvedelle.

ELY-keskuksen päätös koskee poikkeuslupahakemusta, jonka turvin olisi testattu karkotinlaitetta Saimaalla. ELY-keskuksen mukaan laitteen testaamiseen liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja laite saattaa aiheuttaa saimaannorppien kuurotumista.

Poikkeuslupaa haki Saimaan Safarit Oy osana EU-rahoitteista hanketta, jossa kehitetään ammattikalastukseen soveltuvia saimaannorpalle turvallisia rysiä.

ELY-keskus toteaa, että saimaannorppa on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji. Lain mukaan kiellettyä on muun muassa rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen häiritseminen.

Äänikarkottimia on käytetty aiemmin merialueilla, jotka hylkeiden ELYn mukaan elinympäristönä poikkeavat järvielinympäristöistä. Saimaalla kyseisiä testauksia ei ole tehty, eikä tietoa äänikarkottimien vaikutuksista nimenomaan saimaannorppien käyttäytymiseen ole olemassa.

ELY-keskuksen mielestä kuitenkin muun muassa halleille ja kirjohylkeille tehdyssä karkotinkokeissa saatujen kokemusten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, miten äänikarkottimet vaikuttavat saimaannorppien käyttäytymiseen kalanpyydysten lähellä.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hyljekarkottimien testaamiseen liittyy monia tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Äänikarkottimet saattavat aiheuttaa pahimmillaan norppayksilöiden kuuroutumisen. Kuulolla on saimaannorppayksilöille merkitystä erityisesti lisääntymis- ja imetysaikana sekä vaarojen havaitsemisessa.

Pahimmillaan yksilöille aiheutuvat kuulovammat tai muut haitat saattaisivat vaikuttaa heikentävästi jopa lajin suojelutasoon.

Äänikarkottimien testaaminen oli tarkoitus tehdä osana EU-rahoitteista hanketta, jossa kehitetään ammattikalastukseen soveltuvia saimaannorpalle turvallisia rysiä. Vaikka rysäkalastukseen on mahdollista kehittää erilaisia estolaitteita estämään hylkeiden sisäänpääsy pyydykseen, voivat hylkeet rysän ympärillä saalistaessaan joko estää kalojen menon pyydykseen tai syödä kaloja ennen niiden menoa pyydykseen.

Karkottimien toimivuutta oli tarkoitus testata kolmen ammattikalastajan rysillä Saimaalla Haukivedellä, Puruvedellä ja Paasivedellä.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...