0

Hyviä ja huonoja uutisia

Hallitus päätti kehysriihessään kahdeksasta merkittävästä liikenneinvestoinnista. Etelä-Savon osalta kehysriihi antoi täysosuman: 121 miljoonaa euroa viitostien Mikkeli-Juva-välin korjaamiseen.
Rahoja Viitostien remonttia varten on odotettu pitkään, edunvalvontaprosessi on jatkunut jo vuosikymmeniä ja hanke on ollut Itä-Suomen liikennestrategian kärkihankkeiden joukossa. Tien kunnostamisessa kyse on ennen kaikkea tietä käyttävien turvallisuudesta: vajaa 40 kilometriä pitkä tieosuus on maan vaarallisimpia ja usein uutisissa henkilövahinkojen takia. Runsaan henkilöliikenteen ohella viitostie on Itä-Suomessa raskaan liikenteen pääväylä ja sitä pitkin kuljetetaan myös paljon vaarallisiksi luokiteltuja aineita.

Viitostien kunnostaminen tuo turvallisuuden lisäksi mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Kokonaisia kaavoitussuunnitelmia voidaan vihdoin saattaa konkreettisesti täytäntöön ja aloittaa pitkäjänteisempi liiketoiminnan kehittäminen viitostien varteen. Hyväkuntoinen tie, jossa liikenne etenee sujuvasti, houkuttelee liikennettä ja hyödyttää tien varteen keskittyviä yrityksiä.
Näkymät Viitostien varteen kehittyvän elinkeinoelämän suhteen ovat positiiviset, liikenne tiellä on ollut tasaisessa nousussa: Viitostietä pitkin kulkee päivittäin jopa 20 000 ajoneuvoa ja määrän arvioidaan kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Viitostie on oleellinen väylä alueen asukkaille, matkailijoille, elinkeinoharjoittajille ja tavarantoimittajille.
Hanke etenee välittömästi, mutta ennen rakennustöiden alkua on vielä laadittava tarkempia suunnitelmia ja kilpailutettava rakennuttajia. Rakennushanke luo alettuaan sekä välitöntä että välillistä työtä maakunnan alueelle ja hankkeet elvyttävät taloutta jo hyvissä ajoin ennen valmistumistaan.

Viitostien rahoituksen toteutuminen ja sen myötä tulevat hyödyt alueelle saivat valitettavasti myös negatiivisia vastapainoja, kun Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti lakkauttaa Savonlinnan laadukkaan opettajankoulutuslaitoksen.
Savonlinnan OKL on maakunnalle merkittävä tekijä. Noin 100 henkilöä työllistävä OKL on tarjonnut opiskelupaikan vajaalle 900 opiskelijalle, joiden vaikutus koko kaupunkikuvalle on ollut merkittävä. Suorat ja epäsuorat tappiot alueen elinkeinoelämälle tulevat olemaan suuret.
Lyhyellä tähtäimellä OKL:n lakkauttaminen näkyy kaupunkikuvassa ja elinkeinoelämässä. Pitkällä tähtäimellä vaikutukset voivat olla vielä epämiellyttävämpiä: Itä-Suomen ainoa opettajankoulutuslaitos tulee Kajaanin ja Savonlinnan lakkauttamisen jälkeen sijaitsemaan Joensuussa, mikä tulee vaikeuttamaan pätevien opettajien saamista maakuntaan: Useimmat tuoreet opettajat työllistyvät mielellään opiskelupaikkakunnan läheisyyteen.
Yliopistoilla on autonomian turvin oikeus päättää omista yksiköistään ja vain ahkera julkinen keskustelu ja edunvalvonnallinen paine voi muuttaa yliopistohallituksen päätöstä. Yhtä tärkeää kuin ponnistelut OKL:n säilyttämisen puolesta, on varautuminen yksikön poistumiseen ja välitön keskustelu siitä, miten tulemme kompensoimaan tämän suuren menetyksen ja pitämään huolen pätevien opettajien saamisesta maakuntaan myös jatkossa.

Lenita Toivakka

Kirjoittaja on mikkeliläinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (kok.).

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...