0

Yrityksetkin tarvitsevat palveluja

Talousalueemme yrityksiä palvelemaan perustettiin vuoden 2012 lopussa Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Yhtiö on sataprosenttisesti kaupungin omistama tehtävänään vastata kaupungin elinkeinopalveluista. Yritys toimii Savonlinnan elinkeinoelämän vauhdittajana ja moottorina hyödyntäen EU:n rahastoja ja paikallisten yritysten sekä järjestöjen kumppanuutta.

Savonlinnan Yrityspalvelut on todennäköisesti kansalaisille melkoisen vieras, joten ajattelin toiminnassa mukana olleena hieman avata yrityksen tarkoitusta.

Yhtiön asiakaskuntaa ovat yrittäjäksi aikovat henkilöt, kaikki talousalueella toimivat yritykset ja alueelle siirtymistä suunnittelevat yritykset ja sijoittajatahot. Palveluihin kuuluvat yritysneuvonnan puitteissa muun muassa liiketoimintasuunnitelmat, Start up -toiminta, sukupolvenvaihdokset, kansainvälistyminen, kannattavuusarvioinnit, investointi-ja rahoituslaskelmat, rahoitusjärjestelyt ja toimitilakysymykset. Kaikki tämä toteutetaan yhden luukun periaatteella eli asiakkaan ei tarvitse ryntäillä paikasta toiseen asioiden selvittämiseksi.

Talousalueella perustettiin vuoden 2015 aikana 120 uutta yritystä, joista suurin osa sai alkunsa Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n osana toimivan Uusyrityskeskuksen avustamana. Uudet yritykset loivat syntyessään 180 uutta työpaikkaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana on uusia yrityksiä aloittanut lähes 400, joiden myötä on uusia työpaikkoja syntynyt vastaavasti noin 600. Viime vuoden aikana yhtiön palveluja käytti hyväkseen 256 aloittavaa yritysasiakasta.

Hankkeet ovat eräs työkalu savonlinnalaisen yritystoiminnan kehittämisessä. Elinkeinoyhtiö pyrkii kanavoimaan resursseihinsa nähden maksimimäärän kuntasektorin ulkopuolista rahaa strategian mukaisten kehittämistavoitteiden toteuttamiseen. Tässä tavoitteessa on yhtiö onnistunut hyvin, sillä hankkeiden kautta on alueelle generoitunut 10 miljoonan euron hankekanta. Kaikki hankkeet ovat sellaisia, että niissä on paikalliset yritykset mukana ja niiden tarkoituksena on yritysten toiminnan kehittäminen ja sen mukana luoda mahdollisuudet uusiin työpaikkoihin.

Kontrahti-hankkeessa olemme edelläkävijöitä ja ainoita koko Suomessa. Talousalueeltamme löytyy 1 400 ikääntynyttä yrittäjää, joista osalla ei ole tiedossa jatkajaa yritystoimintaansa. Toistaiseksi noin 50 heistä on ilmoittautunut hankkeeseemme, jossa haemme aktiivisesti heille jatkajia. Lyhyessä ajassa on uusi yrittäjä löytynyt lähes kymmenelle yritykselle ja siten on myös monta työpaikkaa säilynyt.

Toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on jatkuva yhteistyö yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa. Elinkeinoyhtiötä perustettaessa yrittäjät puolsivat voimakkaasti oy-muotoisen elinkeinopalvelujen tuottamista. Osakeyhtiön etuina nähtiin muun muassa luotettavuus, ketteryys ja nopeus. Päätös, joka elinkeinoyhtiössä syntyy päivässä, saattaa kuntaorganisaatiossa viedä hallituksen ja valtuuston kautta kuljettuaan viikkoja tai jopa kuukausia.

Mainittakoon vielä, että edelleen 75 prosenttia yrittäjistä haluaa kaupunginhallituksen teettämän tuoreen kyselyn mukaan elinkeinojen palvelutoiminnan jatkuvan yhtiömuotoisena.

Ari Ora

Kirjoittaja on Punkaharjun Kokoomus ry:n puheenjohtaja ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n hallituksen jäsen.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...